Naslovnica

Naslovnica (3)

Zdravstvena njega u kući:

Provode je medicinske sestre, fizioterapeuti sa završenom srednjom ili višom školom te položenim stručnim ispitom.

Srijeda, 18 Mart 2015 11:49

Što je zdravstvena njega?

Autor

Zdravstvena njega i rehabilitacija u kući nastavak je zdravstvene njege i rehabilitacije nakon izlaska bolesnika iz bolnice, lječilišta i drugih ustanova. Spada u primarnu zdravstvenu zaštitu.

Zdravstvena njega je djelatnost u sustavu zdravstva koju samostalno obavljaju medicinske sestre u suradnji sa liječnicima i ostalim zdravstvenim djelatnicima.