Što sve nudimo pacijentima i njihovim obiteljima?

 

Održavanje osobne higijene bolesnika i njegove okoline

 • kupanje bolesnika u postelji / kupaonici
 • priprema postelje, presvlačenje i smještaj bolesnika u odgovarajući položaj

 

Sprečavanje komplikacija dugotrajnog ležanja i komplikacija smanjene pokretnosti

 • očuvanje cjelovitosti kože - prevencija dekubitusa
 • vježbe disanja
 • vježbe aktivnog i pasivnog razgibavanja
 • Briga o prehrani bolesnika
 • hranjenje bolesnika
 • prijedlog izbora namirnica i načina pripreme obroka u skladu sa bolesnikovim potrebama

 

Pomoć, poduka i potpora obitelji u skrbi za:

 • bolesnog člana obitelji
 • člana obitelji s posebnim potrebama
 • člana obitelji treće životne dobi

 

Ovo nije cijeli popis naših usluga. Za sve što vas zanima slobodnono nas nazovite.