Kućna njega starijih i bolesnih osoba CITO je registrovana ordinacija za kućnu njegu i liječenje starijih i bolesnih osoba.

 

Mi pružamo kompletnu uslugu brige o starim osobama. Usluge podrazumjevaju njegu starih i polupokretnih osoba, kao i kompletno vođenje domaćinstva.

 

Vodimo istinsku brigu o bolesnim i starijim osobama. Usluge se ostvaruju u sredini u kojoj korisnik živi i omogućava mu se ponovno uspostavljanje normalnog života.