Značajan porast udjela starijeg stanovništva, kao jedne od socijalno najranjivih skupina, u ukupnom stanovništvu, povećava potrebe za socijalnom brigom te socijalnim uslugama o kojima ovisi kvaliteta života starijih osoba.

Zbog toga korisnicima naših usluga možemo osigurati pomoć i njegu u kući za zadovoljavanje pojedinih potreba koje mu, zbog današnjeg savremenog načina života, nemogu pružiti članovi njegove obitelji.

Profesionalno i stručno pružamo uslugu pomoći i njege u kući starijim osobama, osobama sa invaliditetom i djeci sa posebnim potrebama, svima kojima je takav oblik pomoći potreban.

Zato što smo tu zbog Vas, Vi odaberite nas !

 

CITO je Vaš pravi izbor.